logo
Keizersgracht 218-B
1016 DZ Amsterdam
tel. +31 20 2400802

e-mail

Onderstaand een overzicht van de activiteiten die in het studentenpastoraat plaats vonden.

2009

Maandag 20 april, woensdag 6 mei en maandag 11 mei : Schepping en/of Evolutie ?

Maandag 20 april 2009
Prof dr N.M. van Straalen, hoogleraar Dierecologie (VU)
Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie

Woensdag 6 mei
Prof dr A. Driessen, hoogleraar IOMS (UT)
Evolutie: van wetenschappelijke hypothese naar levensovertuiging

Maandag 11 mei
Mgr dr E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Evolutie en schepping

Zondag 24 mei, Mis ter afsluiting van het academisch jaar met Mgr Van Burgsteden om 17.00 uur aan de Keizersgracht 218 B. Mgr van Burgsteden zal het Vormsel toedienen aan een student.

Dinsdag 13 oktober, Jaaropeningsborrel vanaf 19.30 uur.

 


2008


2007

Op 18 januari 2007 sprak Prof. dr. J.B.M. Wissink (KTU) over de encycliek Deus caritas est.

Op 15 februari 2007 sprak professor dr. G. van Wissen over de sociale leer van de Katholieke kerk

Op 15 maart 2007 sprak mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht, over Het Nederlandse beleid inzake actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen.

Op19 april 2007 sprak dr. Ramon Cid over Christelijke vrijheid en pluralisme

Op 16 mei 2007 sprak bisschop van Burgsteden over de Eucharistie

Op donderdag 21 juni 2007 sprak Prof. dr. J.A.E. Bons over het Evangelie naar de beschrijving van de Heilige Apostel Johannes. Deze rede had een retorische invalshoek.

 

Van 28 tot en met 30 december werd in samenwerking met de Werkgroep Katholieke Jongeren gelegenheid geboden tot een driedaagse bezinning met de titel Geef zendtijd aan de heilige Geest!

Deze Winter3daagse vindt plaats op een rustige, landelijke locatie. Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning en uitstapjes in de omgeving. Ook wordt de H. Mis gevierd. Dit jaar wordt de Winterdriedaagse gehouden van 28 t/m 30 december.

Geestelijk leidsman Wim Veth, studentenpastor in Amsterdam, werkt samen met de circa veertig deelnemers het thema 'Stem af op de heilige Geest' uit; hierbij is er veel ruimte voor discussie en bezinning. Aanleiding vormt de oproep van paus Benedictus XVI aan alle jongeren, om in de aanloop naar de Wereldjongerendagen in Sydney na te denken over de betekenis van de heilige Geest in hun leven. Of je nu wel of niet naar Sydney reist volgend jaar, maakt voor deelname aan de Winter3daagse niet uit.

Het programma:
- Vrijdag 28 december: 's middags samenkomst en kennismaking in Vogelenzang, gevolgd door de eerste inleiding over het thema 'de heilige Geest'. Na een gezamenlijke maaltijd volgt een ontspannende avond.
- Zaterdag 29 december: 's morgens een verdere verdieping in het thema. Na de H. Mis en het middageten gaan de deelnemers de duinen in voor een paar gezellige, actieve uurtjes.
- Zondag 30 december: inhoudelijke afsluiting door nog eenmaal in te gaan op het thema. Na de Eucharistieviering besluit een maaltijd de driedaagse. Rond 13.00 uur kan iedereen dan, hopelijk geheel afgestemd op de heilige Geest en met nieuwe geestelijke bagage, net als de drie koningen die Jezus hadden gezien, langs een andere Weg terugkeren naar huis.

De Winter3Daagse is bedoeld voor jongeren van 17 tot en met 35 jaar, die rond de kerstdagen met leeftijdgenoten het geloof willen beleven. Wie erbij wil zijn, moet snel zijn: vol = vol!

Deelnemersbijdrage (te betalen bij aankomst): tieners/studenten € 30,-, werkenden € 40,-.
Info en opgave: Romano: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Christel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 06 11284675. Na aanmelding ontvang je alle definitieve informatie omtrent de locatie, vervoer en wat je mee moet nemen.


2006

Op 19 oktober 2006 hield Juleon Schins een inleiding over De zwarte legendes en de katholieke kerk.

Op 16 november 2006 was een documentaire over Thomas Becket aanleiding om te discussiëren over de verhouding tusssen kerk en staat.

Op 21 december 2006 woonden we een kerstconcert bij.


2005

Oorzaken alom
Uitnodiging voor een publiek debat over de vraag in hoeverre onze wereld begrepen kan worden in termen van oorzaak en gevolg

Zaterdagmiddag 12 november 2005
Zaal 'De Oude Gracht'
Keizersgracht 218b, Amsterdam

Inzicht in oorzakelijkheid is niet voorbehouden aan boksers -- ook al ervaren zij wel zeer direct de gevolgen van andermans uithalen. Iedereen redeneert oorzakelijk. Onderzoekers bijvoorbeeld kiezen een vervolgexperiment niet blind, maar bedenken van tevoren welke experimenten met de minste moeite het meeste informatie opleveren. Economen trachten zodanig te handelen dat er geld in het laatje komt: de Centrale Bank kan door renteverlaging industriële investeringen en particuliere uitgaven bevorderen. Ook het recht staat bol van oorzakelijkheid: iedere burger wordt in principe beschouwd als oorzaak van eigen handelen, en daardoor verantwoordelijk voor de maatschappelijke gevolgen van zijn vrije wilsbeslissingen.

Oorzakelijkheid is alomtegenwoordig; maar wat is het precies? Is het een relatie tussen twee dingen, zoals bijvoorbeeld één biljartbal de oorzaak is van de beweging van een andere? Of is oorzakelijkheid een relatie tussen twee gebeurtenissen? Of tussen abstracte entiteiten?

ISF nodigt in het International Year of Physics drie fysici uit om hun visie te geven op oorzakelijkheid: Renate Loll vanuit het perspectief van de bouwstenen van ruimte-tijdstructuur (het micro-niveau), Fred Muller van objecten op menselijk formaat (het meso-niveau), en Vincent Icke vanuit galactisch perspectief (het macro-niveau).

Het debat zal zich toespitsen op het verband tussen de fysische visie op oorzakelijkheid en de alledaagse. Met name wordt ter sprake gebracht of de fysische visie op oorzakelijkheid ruimte laat voor de menselijke vrije wilsbeslissing.

Programma

13:00 Ontvangst met koffie/thee
13:45 Presentatie ISF door Fred Hamburg
14:00 Opening forum door Juleon Schins
14:10 Toelichting van stellingen:
Vincent Icke
Renate Loll
Fred Muller
15:30 Pauze met koffie/thee
16:00 Forumdiscussie (sprekers onderling)
16:45 Forumdiscussie (met publiek)
17:25 Slotwoord door Fred Hamburg
17:30 Borrel

Toegang: € 10,- (Studenten € 5.-)
Consumpties inbegrepen

Sprekers

Dr. F.A. Muller
Faculteit Natuur- & Sterrenkunde
Universiteit Utrecht
Faculteit der Wijsbegeerte
Erasmus Universiteit Rotterdam

Psychologen spreken over de oorzaken van menselijk gedrag; geschiedkundigen speuren naar de oorzaken en de gevolgen van WO I; biologen zoeken naar oorzaken voor het uitsterven van de dynosauriërs; meteorologen willen de oorzaken weten van klimaatsveranderingen; natuurkundigen bestuderen de gevolgen van op elkaar botsende elementaire deeltjes; enz. enz. Het voorkomen van het spreken over oorzaken en gevolgen in de meest uiteenlopende takken van wetenschap maakt het moeilijk een overkoepelende notie van causaliteit te vinden die alle gebruik dekt. Niettemin hebben sommige filosofen zich eraan gewaagd. De best passende karakterisering is die van David Hume, doch stelt ons niet in staat toevallige correlaties te onderscheiden van causaal verbonden gebeurtenissen. De laatste decennia heeft dit onderwerp een wedergeboorte beleefd onder wetenschapfilosofen en geleid tot verschillende definities van causaliteit. We zullen de belangrijkste definities de revue laten passeren, inclusief de problemen die ze oproepen. Ik zal suggereren dat in het geval van fysische gebeurtenissen, in tegenstelling tot mentale gebeurtenissen, de minst problematische definitie van causaliteit luidt dat causaliteit niets anders is dan fysische wisselwerking.

Prof. dr. Vincent Icke
Sterrewacht Leiden
Universiteit Leiden
Geen korte samenvatting beschikbaar.

Dr. Renate Loll
Spinoza Institute &
Institute of Theoretical Physics
Utrecht University

With the notion of "causality" most of us associate the question of whether two events are related to each other as cause and effect: "Did I sleep badly last night because there was a full moon?", "Can a thunderstorm in Utrecht be caused by the flapping of a butterfly wing over the Pacific Ocean?" etc.

From early childhood on we perceive and understand our surroundings in terms of causal relations. In science, we often try to understand the detailed mechanism by which one event could have led to another. In physics, causality is one of the pillars in the quantum description of the fundamental forces.

Why is causality so ubiquitous? Why does it permeate our thinking about the world? Recent research into quantum gravity, which tries to unravel the microscopic structure of space and time, may provide new insights into the fundamental nature of causality. It turns out that a microstructure which has no notion of causality is not compatible with the macroscopic universe as we know it. The same is true for a microstructure that permits wormholes (causality-violating shortcuts in spacetime of the kind which let you kill your own grandmother before she had any children). It thus appears that the notion of causal ordering is not an emergent phenomenon at large scales, but is already built into the very fabric of spacetime.

Dr. Juleon Schins (forumvoorzitter)
DelftChemTech
Technische Universiteit Delft

Het ISF is specifiek geïnteresseerd in filosofische vraagstellingen naar aanleiding van natuurwetenschappelijke feiten. De vraag naar de aard van oorzakelijkheid is een heel oude, maar recente wetenschappelijke inzichten hebben deze vraag in een nieuw daglicht geplaatst.

Waar Laplace nog gewoon dacht dat oorzakelijkheid een deterministisch verband is tussen twee dingen of gebeurtenissen (de biljartbal-oorzakelijkheid), is deze visie na de quantummechanica niet meer houdbaar: wie een deeltje door een klein genoeg gat schiet kan niet voorspellen in welke richting het daarna verder reist. Niet dat deze voorspelling moeilijk zou zijn; nee, ze is principieel onmogelijk. Stellen dat oorzakelijkheid hier eenvoudigweg niet van toepassing is, lijkt evenzeer onjuist, omdat veel genoeg deeltjes altijd hetzelfde gemiddelde gedrag vertonen. Er is dus wel degelijk sprake van oorzakelijkheid, zij het niet op de simplistische wijze van Laplace.

In de wereld van Laplace was er per definitie geen plaats voor menselijke vrijheid. Wie zijn arm wil bewegen moet immers deeltjes verplaatsen, en als de baan van die deeltjes deterministisch vastligt door de natuurwetten, kan een 'ik' nooit op vrije manier die armbeweging veroorzaken.

Omdat oorzakelijkheid in de quantummechanica niet deterministisch is, maar alleen het gemiddelde gedrag van deeltjes bepaalt, is er met de quantummechanica voor het eerst in de geschiedenis van de natuurwetenschappen een natuurwet ontdekt die wel ruimte laat voor een oorzakelijke invloed van een 'ik' op de beweging van lichaamsdelen.

Dit debat wordt georganisserd door:
Interdisciplinair Studieforum
Corellistraat 20
1077 HD Amsterdam
tel: (020) 6798130
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


En voorts:

  • Hoe verstandig is het gelovig te zijn?, debat tussen prof. Herman Philipse (Utrecht) en mgr. dr. Everard de Jong (Roermond)
  • Studiedag over het geluksverlangen, met inleidingen van prof. dr. R. te Velde en mgr. dr. E de Jong
  • Lezingencyclus christelijke antropologie
  • Videocyclus over de tien geboden, met video's van de Poolse regisseur Kieslowski
  • Gespreksavonden over diverse deugden
  • Symposium "Kijken naar Christus" met inleidingen van Prof. dr. Rudi te Velde, Willem Jan Otten en bisschop dr. J.M. Punt

 

Social Media

Find us on facebook Facebook and twitter Twitter
 

Related articles

Cookies

Our website rkspa.nl uses cookies.