English

Het Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

De eerste zondag van de Vastentijd

"Wij zijn maar stof"

21 februari 2021

Het Evangelie van vandaag is van Marcus (1, 12-15).
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

 

Met Aswoensdag, vijf dagen geleden zijn we de Vastentijd begonnen die iets meer dan veertig dagen duurt. De Vastentijd is een tijd van voorbereiding op het feest van Pasen zoals we goed weten. Het korte Evangelie van heilige Marcus houdt ons het Doopsel van Jezus voor, waarna Hij naar de woestijn gaat ter voorbereiding van zijn openbaar leven van prediking. Veertig dagen lang bereidt hij zich daar voor en wordt bekoord door Satan.

Omdat ons hele leven als christenen bestaat in het volgen van Jezus in alle aspecten van zijn leven, volgen we hem ook in deze voorbereiding en de bekoringen die daarbij horen. Niet dat we opeens de bekoringen gaan opzoeken! Maar in zijn antwoord op de bekoring die ook hoort bij ons leven. Bij het uitstrooien van de as over ons hoofd op Aswoensdag hoorden we de woorden: Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, wij zijn maar stof, zwakke mensen. Het Doopsel heeft wel de erfzonde uitgewist uit ons leven, maar niet de gevolgen daarvan. De bekoring blijft een onderdeel van ons leven. Maar de bekoring is ook het teken dat God ons onze vrijheid niet heeft afgenomen, wij doen het goede omdat wij dat willen en zoeken. En dat terwijl het tegenovergestelde – het kwade, de zonde en de verleiding – blijft bestaan. Dat maakt onze Vastentijd waardevol: een voortdurende bevestiging dat wij het goede willen doen, dat wat God van ons vraagt. Dat is wat wij de gehoorzaamheid van het geloof, de oboedientia fidei noemen.

Die bevestiging van het goede bestaat in de komende ruime maand in de toeleg op het gebed, de offers en de werken van barmhartigheid. Laten we ons vooral toeleggen op de daden van barmhartigheid in deze dagen. Dat wil zeggen: ons geduld met de ander, het voorrang geven aan de voorkeur van de ander, het bezoek aan de ander die het huis niet uit durft te gaan in deze corona-dagen. Moge het een vruchtbare tijd zijn waarin we met nadruk minder tijd hebben voor onszelf en onze prioriteiten en meer tijd voor de ander in welke omstandigheid dan ook! Moge Maria en Jozef van Nazareth onze voorsprekers zijn om zorg te hebben voor de grote familie van de Kerk. Amen.

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
RIP. https://t.co/JU4OyazCXa

Geplaatst op April 20th, 2021, 5:58 pm

A Friendly Reminder for Confessions at St James Mayor, Parkstraat, The Hague on Saturday April 17 from 14:30 - 16:00 hrs - https...
A Friendly Reminder for Confessions at St James Mayor, Parkstraat, The Hague on Saturday April 17 from 14:30 - 16:00 hrs - https://mailchi.mp/49b476dbbb22/confessions-at-st-jacobus-de-meerdere-saturday-april-17

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 14th, 2021, 4:29 pm

RT @EWTNews: 📹 VIDEO | Here are the highlights from the celebration of the 2021 Easter Vigil presided over by Pope Francis in St...
RT @EWTNews: 📹 VIDEO | Here are the highlights from the celebration of the 2021 Easter Vigil presided over by Pope Francis in St. Peter's Basilica. Happy Easter! Χριστός Ανέστη https://t.co/refeHnFK2l

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 4th, 2021, 8:36 am

RT @BaasJochem: Zalig Pasen! https://t.co/uFzrifaUQ7
RT @BaasJochem: Zalig Pasen!(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 4th, 2021, 8:18 am

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top