English

Het Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

De tweede zondag van de Vastentijd, 28 februari 2021

«Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd»

Het Evangelie is van heilige Marcus (9, 2-10).
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia. Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem. Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.


Vandaag is de beurt aan de glorievolle gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. En als ik terugdenk aan het opgaan van de berg Tabor in het Heilig Land, dan is dat de herinnering: een stralende plaats met een schitterend uitzicht.

Jezus ontving daar op die berg van de hemelse Vader de eer die Hem toekomt, en de drie leerlingen die Jezus met zich mee had genomen, worden gesterkt. Hij veranderde voor hun ogen van gedaante en zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker kan maken. De apostelen die ervan getuigen waren, spraken met enthousiasme erover!

De verkondiging van het Evangelie en de herinnering aan de plaats op de berg Tabor kunnen ons evenzeer sterken, want zoals heilige Paulus aan Timoteüs schrijft: Jezus heeft de dood vernietigd en deed onvergankelijk leven aanlichten door het evangelie (vgl. 2 Tim 1,10).

Na tien dagen Vastentijd is het goed om te denken aan de schittering van Jezus op deze Tabor berg. De stralende Jezus die door zijn Vader wordt toegesproken en bevestigd laten zien dat het laatste woord niet toekomt aan de lelijkheid van de zonde, maar de schoonheid en de genade spreken het verlossende woord. Wij zijn als mensen niet aan ons lot overgelaten, maar God wil ons genade en vergeving geven. De apostelen begrepen dan wel niet wat dat opstaan uit de doden betekende, maar zij waren wel bereid om in opdracht van de stem uit de hemel naar hun Heer te luisteren. Zij wilden er graag nog blijven en wilden tenten bouwen.

Nu wij de tweede week van de Vastentijd beginnen, kunnen wij ons afvragen of wij die stem uit de hemel ter harte nemen. Dit is mijn zoon, de veelbeminde, luistert naar Hem. Heb ik een tijd om in alle stilte naar de Heer te luisteren? Kan de heilige Geest ook in mij spreken als ik het woord van het Evangelie dagelijks overweeg? Als christenen hebben we als opdracht onze Christus na te volgen, te worden zoals Hij. Wij wijden ons aan de imitatione Christi, de navolging van Christus. Laat het spreken met God in deze Vastentijd ons vormen naar het beeld van Christus. Laten ons vasten een navolging zijn van Christus in de woestijn. En laten we als Jezus weldoende rondgaan met aandacht voor mensen en een aalmoes waar mogelijk.

Maria heeft die weg gevolgd door de woorden van haar zoon steeds in haar hart te overwegen. Scharen we ons aan haar zijde, en aan de zijde van de heilige Jozef, dan zullen we nog veel leren. Amen.

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
RIP. https://t.co/JU4OyazCXa

Geplaatst op April 20th, 2021, 5:58 pm

A Friendly Reminder for Confessions at St James Mayor, Parkstraat, The Hague on Saturday April 17 from 14:30 - 16:00 hrs - https...
A Friendly Reminder for Confessions at St James Mayor, Parkstraat, The Hague on Saturday April 17 from 14:30 - 16:00 hrs - https://mailchi.mp/49b476dbbb22/confessions-at-st-jacobus-de-meerdere-saturday-april-17

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 14th, 2021, 4:29 pm

RT @EWTNews: 📹 VIDEO | Here are the highlights from the celebration of the 2021 Easter Vigil presided over by Pope Francis in St...
RT @EWTNews: 📹 VIDEO | Here are the highlights from the celebration of the 2021 Easter Vigil presided over by Pope Francis in St. Peter's Basilica. Happy Easter! Χριστός Ανέστη https://t.co/refeHnFK2l

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 4th, 2021, 8:36 am

RT @BaasJochem: Zalig Pasen! https://t.co/uFzrifaUQ7
RT @BaasJochem: Zalig Pasen!(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op April 4th, 2021, 8:18 am

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top