English

Het Rooms-Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

De zevende zondag door het jaar, 14 januari 2021

« Als gij wilt, kunt gij mij reinigen »

Beschouwen we in het Evangelie van vanavond (Mc 1,40-45) de uitdrukking vol geloof van de melaatse, wij kunnen er wel wat van leren. De melaatsheid was in de dagen van Jezus een afschuwelijke ziekte. Bovendien was melaatsheid een reden om uit de samenleving gebannen te worden, zo schreef de Wet het voor volgens het boek Leviticus. De melaatsheid bezorgde de lijder eraan het predicaat ‘onrein’. En deze onreinheid schuwt Jezus niet, met de hand raakt hij de melaatse aan en geneest hem op dat moment. Wat de mens niet kan, kan God.

No fear

Zo was er dus een melaatse die Jezus te voet viel en Hem smeekte: «Als gij wilt, kunt gij mij reinigen.» En Jezus reageert onmiddellijk en geneest hem. Ik wil, wordt rein. Vervul de Wet, en ga u aan de priester laten zien om ze het bewijs te leveren. Zou de melaatse zijn oude gewoonten niet hebben verloren en het met de Wet niet zo nauw te nemen? Hij gaat in plaats van zich aan de priester te laten zien, overal rondbazuinen dat hij genezen is. Heeft hij hier niet naar de Heer geluisterd?

Aanstaande woensdag vieren we Aswoensdag. Dan begint de tijd van inkeer, vasten en boete. Want ons overkomt hetzelfde als de melaatse die genezing verkreeg. We vragen met geloof, we verkrijgen, maar vervolgens nemen we niet alles even serieus. De melaatse werd genezen, en wij ook. Het sacrament van de genezing noemen we sacrament van boete en verzoening. Het is ook het sacrament van de vreugde, de vreugde om altijd verzekerd te zijn van Gods vergeving en ondersteuning. Jezus wil dat wij Hem tegemoet gaan zoals de melaatse: Ik weet dat gij mij wilt vergeven. Dat is geen vermetele hoop van onze kant, dat is gehoor geven aan de oproep van Jezus zelf.

Laten we in de Vastentijd die deze week begint ons voorbereiden op de Biecht. De heilige Johannes Paulus II sprak tot de studenten in Rome ter voorbereiding van Pasen in (5 april) 1979: «Moge de heilige Geest jullie de genade geven van een oprecht berouw, een vast voornemen tot betering, en een oprechte belijdenis van de schuld.» Dat kan ook voor ons gelden, we vragen het met de voorspraak van heilige Maria en heilige Jozef. Amen.

 

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
Here is an Invitation for Confessions Next Saturday at St James Major, The Hague from 14:30 - 15:45 hrs - https://t.co/i18i5WZih...
Here is an Invitation for Confessions Next Saturday at St James Major, The Hague from 14:30 - 15:45 hrs - https://mailchi.mp/f120e1063c00/confessions-next-saturday-from-1430-1545-hrs

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 17, 2021, 21:19

Maar liefst zeven suggesties om niet te verpieteren : Zo maak je nieuwe vrienden – óók tijdens de lockdown : https://t.co/B9bnzZ...
Maar liefst zeven suggesties om niet te verpieteren : Zo maak je nieuwe vrienden – óók tijdens de lockdown : https://www.folia.nl/actueel/143611

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 17, 2021, 10:24

😆 https://t.co/oHVn2raUAH

Geplaatst op February 15, 2021, 07:46

Geniaal en vilein. Echt van Straaten. https://t.co/7Vp6YdKaPi
Geniaal en vilein. Echt van Straaten. https://twitter.com/PetervStraaten/status/1359452647011590145

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 11, 2021, 07:44

RT @mjschuurman: Studenten van een universiteit in Michigan mogen niet in de kapel een dienst beleggen. Daarom creëren ze buiten...
RT @mjschuurman: Studenten van een universiteit in Michigan mogen niet in de kapel een dienst beleggen. Daarom creëren ze buiten een kapel. Bron: @EmilBrunner1(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 10, 2021, 06:53

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top