English

Het Rooms-Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Zondag 1 november 2020, Allerheiligen

Evangelie van Matteüs 5, 1-12a, de zaligsprekingen

Zo divers als het gezelschap van de heiligen in de hemel is die we vandaag hoorden noemen in het Evangelie! Heilige armen, treurenden, zachtmoedigen, onverzadigden in de gerechtigheid; heilige barmhartigen, zuiveren van hart, vredestichters, vervolgden en beschimpten.

Maar hoewel hun achtergrond en herkomst zo uiteen loopt, aanschouwen zij allen God van aangezicht tot aangezicht. Onder hen vinden we ouders, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten, leraren, collega’s, bisschoppen, priesters, religieuzen en vrienden. Op hen zijn de woorden van toepassing die heilige Johannes ons schrijft: «Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen» (Apoc 7,9). De Kerk houdt hen allen aan ons voor, sommigen zijn heiligverklaard, velen niet. Allen hebben ons iets van hun leven meegegeven, in onze opvoeding, in het geloofsonderricht dat we kregen, in de Sacramenten die we van hun dienstwerk hebben ontvangen.

Het boek Wijsheid noemt hen: «De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand» (Wijsh 3,1). Het feest van Allerheiligen en de gedachtenis morgen van Allerzielen brengt ons ertoe de band met deze zielen van de heiligen en overledenen aan te halen. Zij gingen ons voor op onze weg naar God. Met hen vormen wij de gemeenschap der heiligen, waar wij nog onderweg zijn, zijn zij reeds aangekomen. En omdat zij het doel al aanschouwen, eren wij hen en wij bidden tot hen en voor hen. Wat een vertrouwen geeft ons de gemeenschap der heiligen! We staan er nooit alleen voor: tijdens dit leven staan onze broeders en zusters ons terzijde, en na dit leven niet minder. De Kerk is één, hier op aarde en in de Hemel; één God, één Heer, één Kerk die één familie vormt.

Heilige Jozefmaria Escrivá wijdde er een beschouwing aan in zijn boek De Weg: «Laat iedereen van jullie een bijzondere gemeenschap van de heiligen beleven: dan zal iedereen zowel tijdens de innerlijke strijd als bij de uitoefening van het beroep, de vreugde en de kracht voelen niet alleen te staan» (n. 545). Laten we dus in onze gebeden en Missen van deze maand november, en bij het bezoek aan de kerkhoven bidden voor al diegenen die ons zijn voorgegaan uit dankbaarheid, en vragen we hen voor ons te bidden tot God, onder andere om een einde te brengen aan deze pandemie. De eerste van de heiligen tot wie we bidden is zeker de heilige Maagd Maria, onze Moeder van barmhartigheid.

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
Here is an Invitation for Confessions Next Saturday at St James Major, The Hague from 14:30 - 15:45 hrs - https://t.co/i18i5WZih...
Here is an Invitation for Confessions Next Saturday at St James Major, The Hague from 14:30 - 15:45 hrs - https://mailchi.mp/f120e1063c00/confessions-next-saturday-from-1430-1545-hrs

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 17, 2021, 21:19

Maar liefst zeven suggesties om niet te verpieteren : Zo maak je nieuwe vrienden – óók tijdens de lockdown : https://t.co/B9bnzZ...
Maar liefst zeven suggesties om niet te verpieteren : Zo maak je nieuwe vrienden – óók tijdens de lockdown : https://www.folia.nl/actueel/143611

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 17, 2021, 10:24

😆 https://t.co/oHVn2raUAH

Geplaatst op February 15, 2021, 07:46

Geniaal en vilein. Echt van Straaten. https://t.co/7Vp6YdKaPi
Geniaal en vilein. Echt van Straaten. https://twitter.com/PetervStraaten/status/1359452647011590145

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 11, 2021, 07:44

RT @mjschuurman: Studenten van een universiteit in Michigan mogen niet in de kapel een dienst beleggen. Daarom creëren ze buiten...
RT @mjschuurman: Studenten van een universiteit in Michigan mogen niet in de kapel een dienst beleggen. Daarom creëren ze buiten een kapel. Bron: @EmilBrunner1(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op February 10, 2021, 06:53

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top