English

Het Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Gebeden voor elke dag

Het Onze Vader (versie van 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Het Wees gegroet

De icoon Sedes Sapientiae, Zetel van de WijsheidWees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Het Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De middagklok

Men kan dit gebed voor de vervolgde Kerk bidden op het middaguur of als een afsluitend gebed bij de maaltijd.

Heer Jezus Christus die uw Kerk nooit verlaat,
sterk onze broeders en zusters die
vervolgd worden om hun geloof in U.
Schenk hun uw Geest van kracht en overwinning. Amen.

Dagelijks gebed tot de Engelbewaarder

Engel van God, die mijn bewaarder zijt
en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

De acte van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig.

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
Confessions at St Jacobus The Hague on 5 December from 14:30 - 15:45 hrs ☑ - https://t.co/UOFdChZ9eL
Confessions at St Jacobus The Hague on 5 December from 14:30 - 15:45 hrs ☑ - https://mailchi.mp/7783b787f3df/confessions-at-st-jacobus-from-1430-1545-hrs

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op December 3rd, 2020, 2:34 pm

RT @BaasJochem: 26 november: gedachtenis van Sint Jan Berchmans, patroon van de studenten 🙏🙂🙏 https://t.co/QactmwjNFS
RT @BaasJochem: 26 november: gedachtenis van Sint Jan Berchmans, patroon van de studenten 🙏🙂🙏(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 26th, 2020, 8:55 am

Samme Kors hield een maand lang de smartphone buiten de deur en heeft er waardevolle ervaring mee opgedaan. https://t.co/ce7rwlr...
Samme Kors hield een maand lang de smartphone buiten de deur en heeft er waardevolle ervaring mee opgedaan. https://www.folia.nl/opinie/141976/leven-zonder-smartphone-kan-goed-maar-je-plaatst-jezelf-buiten-de-maatschappij Maar ook 1 dag elektronisch vasten kan al heel heilzaam zijn!

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 25th, 2020, 10:42 am

A Reminder for Confessions at St Jacobus The Hague, Tomorrow November 21, Presentation of the Virgin Mary, from 14:30 - 16:00 hr...
A Reminder for Confessions at St Jacobus The Hague, Tomorrow November 21, Presentation of the Virgin Mary, from 14:30 - 16:00 hrs - https://mailchi.mp/c28ea441a2d3/confessions-at-st-jacobus-tomorrow-from-1430-1600-hrs

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 20th, 2020, 2:39 pm

RT @AiramIngrid: De school van onze dochter doet mee met de #schoenendoosactie. Ik kende dit doel nog niet, maar vind het echt m...
RT @AiramIngrid: De school van onze dochter doet mee met de #schoenendoosactie. Ik kende dit doel nog niet, maar vind het echt mooi opgezet. Iets waar kinderen zelf ook concreet mee kunnen helpen. https://schoenendoosactie.nl

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 11th, 2020, 7:35 am

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top