English

Het Rooms-Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Home > Read > Gebeden

Gebeden voor elke dag

Het Onze Vader (versie van 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Het Wees gegroet

De icoon Sedes Sapientiae, Zetel van de WijsheidWees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Het Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De middagklok

Men kan dit gebed voor de vervolgde Kerk bidden op het middaguur of als een afsluitend gebed bij de maaltijd.

Heer Jezus Christus die uw Kerk nooit verlaat,
sterk onze broeders en zusters die
vervolgd worden om hun geloof in U.
Schenk hun uw Geest van kracht en overwinning. Amen.

Dagelijks gebed tot de Engelbewaarder

Engel van God, die mijn bewaarder zijt
en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

De acte van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig.

Social Media

Je vindt ons op twitter en RSS feed RSS feed
Deze webstek www.rkspa.nl gebruikt cookies.
 

Recente Tweets

Twitter Search / wveth_pr

Twitter feed for: wveth_pr. Generated by TwitRSS.me
Weet jij nog wanneer je je hebt geregistreerd bij Twitter? Ik wel! #MyTwitterAnniversary Ik begon met Twitter om live berichten van #wyd Madrid 2011 te ontvangen.pic.twitter.com/clcWryEW3T

Weet jij nog wanneer je je hebt geregistreerd bij Twitter? Ik wel! #MyTwitterAnniversary Ik begon met Twitter om live berichten van #wyd Madrid 2011 te ontvangen. pic.twitter.com/clcWryEW3T

Geplaatst op August 19th, 2019, 8:57 am

Aujourd'hui nous célébrons l'#Assomption ! Mais quel est le sens de cette fête ?pic.twitter.com/tFGEmDgGKo

Aujourd'hui nous célébrons l' #Assomption ! Mais quel est le sens de cette fête ? pic.twitter.com/tFGEmDgGKo

Geplaatst op August 15th, 2019, 7:05 am

Pope Francis sent a letter to priests from around the world today. One section is dedicated to "pain," particularly that caused by abuses of power, conscience and sexual abuse. It comes on the day of the Curé of Ars, patron of parish priests. Letter is addressed to all priests.pic.twitter.com/k1QREctKQy

Pope Francis sent a letter to priests from around the world today. One section is dedicated to "pain," particularly that caused by abuses of power, conscience and sexual abuse. It comes on the day of the Curé of Ars, patron of parish priests. Letter is addressed to all priests. pic.twitter.com/k1QREctKQy

Geplaatst op August 4th, 2019, 5:52 pm

 

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier.

 

Binnenkort

  • Kom erbij voor onze vrijdagavonden na de Mis, om 20.15 u: School of Liturgy
top