English

Het Rooms-Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Gebeden voor elke dag

Het Onze Vader (versie van 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Het Wees gegroet

De icoon Sedes Sapientiae, Zetel van de WijsheidWees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Het Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De middagklok

Men kan dit gebed voor de vervolgde Kerk bidden op het middaguur of als een afsluitend gebed bij de maaltijd.

Heer Jezus Christus die uw Kerk nooit verlaat,
sterk onze broeders en zusters die
vervolgd worden om hun geloof in U.
Schenk hun uw Geest van kracht en overwinning. Amen.

Dagelijks gebed tot de Engelbewaarder

Engel van God, die mijn bewaarder zijt
en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

De acte van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig.

Patroonheilige

Onze patroonheilige John Henry Newman
Dit is onze patroonheilige John Henry Newman.

Cookies

Onze website www.rkspa.nl gebruikt cookies.

 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
A Friendly Reminder Confessions at St James Major, The Hague, Saturday January 15 from 14:30 - 15:45 hrs - https://t.co/UMVaTwqf...
A Friendly Reminder Confessions at St James Major, The Hague, Saturday January 15 from 14:30 - 15:45 hrs - https://mailchi.mp/72251992d08d/confessions-at-st-jacobus-tomorrow-from-1430-1545-hrs
(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op January 14, 2022, 06:48

RT @UvA_Amsterdam: Today we celebrate the 390th birthday of the #UvA 🎈You’re warmly invited to join the online Dies celebration ...
RT @UvA_Amsterdam: Today we celebrate the 390th birthday of the #UvA 🎈You’re warmly invited to join the online Dies celebration via the livestream (http://www.uva.nl/dies) at 3 pm.
(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op January 10, 2022, 11:14

No activities on campus until January 14, but you can drop by at the Chaplaincy, https://t.co/ZmFFiwZH4A I hope to meet you the...
No activities on campus until January 14, but you can drop by at the Chaplaincy, http://www.rkspa.nl I hope to meet you there! https://twitter.com/FoliaInt/status/1478281706125893633

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op January 04, 2022, 10:43

RT @Katholiek1: https://t.co/0paH6oB0aW
RT @Katholiek1:
(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op December 26, 2021, 17:00

Merry Christmas to all at @UvA_Amsterdam and @VUamsterdam from #ChaplaincyAmsterdam ! https://t.co/XH9Z4FDY9I
Merry Christmas to all at @UvA_Amsterdam and @VUamsterdam from #ChaplaincyAmsterdam !
(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op December 24, 2021, 17:23

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden aan de Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 20 2400 802
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top