English

Het Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Summer School 2021

Summer School 2021 Stichting Thomas More

Summer School 2021 Thomas More Stichting

23 en 24 augustus 2021: God voorbij de voordeur

Is God uit onze wereld weg te denken? Voor gelovigen is God een vanzelfsprekend begrip; voor zinzoekers wellicht een nuttige symbolische term. Maar kan God ook voorwerp zijn van rationeel denken? Sterker nog, kan wel aan de Godsvraag voorbij worden gegaan als we het over onze wereld hebben? Of is God bestemd om vooral achter de voordeur en in de kerk te blijven?

Het denken over God puur volgens de menselijke rede is de kern van de ‘natuurlijke theologie’. Zij denkt na over God en godsdienst niet als theologische geloofsreflectie of als religiestudie, maar los van specifieke godsdienstige tradities, gemeenschappen of openbaringsbronnen. Een God dus niet alleen zaak van verbeelding, geloof of gevoel, maar ook van denken.

Heeft de natuurlijke theologie in onze tijd nog bestaansrecht? Wel als we mogen aannemen dat de menselijke werkelijkheid, in al haar seculariteit, uiteindelijk verwijst naar iets wat haar draagt. De vraag naar oorsprong, dragende grond en doel van het leven – naar dat “wat allen God noemen” (Thomas van Aquino) – is onontkoombaar.

Om de Godsvraag te onderzoeken haalt de natuurlijke theologie haar uit het domein van eigen kerk of traditie en van alle subjectieve invullingen. Ze toetst haar aan de intellectuele verworvenheden uit andere domeinen, zoals cultuur, politiek, kunst, natuur en meer. Natuurlijke theologie heeft altijd een sleutelrol gespeeld in de dialoog tussen godsdienst en cultuur. In onze tijd wordt het ethische, politieke, filosofische en wetenschappelijke discours bepaald door seculiere uitgangspunten en vooronderstellingen. Hoe kan het spreken over God en heil hierin worden ingebracht? De volgende vraag is: wat kan religie bijdragen aan de algemene cultuur? Misschien blijkt wel dat ze juist voor de wereldgemeenschap vandaag een heel urgente inbreng heeft.

Tijdens deze summerschool gaan deskundigen vanuit verschillende perspectieven op deze vragen in.

Sprekers

Prof. dr. Erik Borgman Komen we dan nooit los van God? De onontkoombaarheid van de Godsvraag

Prof dr. Sophie van Bijsterveld Religie binnen het publieke domein. De lessen van De Tocqueville

Dr. Emma Cohen de Lara De eerste denker over God. Het platoonse model van natuurlijke theologie

Prof. dr. Rudi te Velde Is de mens van nature religieus?

Tijd Van maandag 23 augustus 10.00 uur tot dinsdag 24 augustus 16.00 uur

Locatie Conferentiecentrum Mariënkroon Abdijlaan 24 te Nieuwkuijk (nabij ’s-Hertogenbosch) (vooralsnog maximaal 30 personen)

Aanmelding vóór 6 augustus 2020 via: info@thomasmore.nl

Kosten incl. overnachting, ontbijt, middagmaal, avondmaaltijd, koffie/thee - studenten (tot 30 jaar) : 60 euro - STM-alumni : 110 euro - overige belangstellenden : 190 euro

Betaling Inschijfgeld s.v.p. overmaken op: NL03 RABO 0344 8952 38 ten name van Stichting Thomas More in ’s-Hertogenbosch

Patroonheilige

Onze patroonheilige John Henry Newman
Dit is onze patroonheilige kardinaal John Henry Newman.

Cookies

Onze website www.rkspa.nl gebruikt cookies.

 

Recente Tweets

Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft. Wees nuttig. Laat iets blijvends na. Laat het licht van je geloof en je liefde stralen.

(H. Jozefmaria Escrivá, De Weg nr.1)

Sacramentsdag

De Kerk en de wereld hebben grote behoefte aan eucharistische devoties. Jezus wacht op ons in dit sacrament van de liefde. Laten we de tijd niet sparen om Hem te ontmoeten in aanbidding, in contemplatie vol geloof, en laten we bereid zijn om eerherstel te bieden voor de vele ernstige fouten en beledigingen die in de wereld tegen Hem zijn begaan. Moge onze aanbidding nooit ophouden.

Pinksteren

De Heilige Geest houdt van rust en kalmte, van die kalmte die de ziel voelt als zij niets anders wenst of verlangt dan haar God. Als de ziel steevast verkeert in deze staat van kalmte en niets anders wenst dan Gods wil te kennen om die meteen te volbrengen, dan ondervindt zij een onwankelbare vrede. En als deze vrede eenmaal heerst, dan komt de Heilige Geest tot die ziel en vestigt daar als het ware zijn verblijf; en Hij heerst en geeft zijn opdrachten en bevelen als iemand die zich thuis voelt. Hij geeft opdrachten en bevelen, en wordt onmiddellijk gehoorzaamd.

(Francisca Javiera del Valle, Kom, Heilige Geest)

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden aan de Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 6 174 172 40 (ook WhatsApp)
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top